Wat is crowdfunding?


Wilt u aan de slag met uw bedrijfsidee, maar mist u nog het nodige kapitaal? Haal dan gewoon investeerders aan boord – bijvoorbeeld via crowdfunding. Als alternatief voor traditionele methoden is het moderne financieringsmodel erg populair bij oprichters, maar ook bij gevestigde bedrijven voor innovatieve projecten. Hoe dit werkt en welke voordelen crowdfunding biedt, leest u in dit artikel.
Crowdfunding verwijst naar een methode om projecten door een groot aantal mensen te financieren – de “crowd”. Deze projecten worden meestal op internet gepresenteerd op een overeenkomstig platform.

Kleine bedragen voor grote ideeën: klassieke crowdfunding

De naam geeft al aan wat er achter het model zit: In het Engels, samengesteld uit de termen crowd (= “crowd”) en financiering (= “funding”), wordt crowdfunding in het Duits ook wel zwermfinanciering genoemd. Met andere woorden: een zo groot mogelijk aantal mensen moet een bepaald project financieel steunen.
Crowdfunding verschilt dus aanzienlijk van conventionele financieringsmethoden. Het benodigde kapitaal is niet afkomstig van één grote investeerder of traditionele entiteiten zoals banken of financieringsinstellingen, maar van veel verschillende donoren.
Talrijke kleinere investeringen genereren voldoende kapitaal om de totale financieringsbehoefte van het project te dekken. Dit is precies wat crowdfunding interessant maakt voor zowel bedrijven als investeerders.
Materiële waarden of financiële overwegingen: de 4 soorten crowdfunding
Het bijzondere aan crowdfunding is dat er zelfs met kleine investeringen een groot rendement behaald kan worden. Anderzijds draagt ​​de investeerder zelf het volledige risico voor zijn investering als het project niet slaagt zoals verwacht. De meerwaarde die een donateur krijgt voor zijn deelname is afhankelijk van het type crowdfunding. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier verschillende varianten:

Op beloning gebaseerde crowdfunding

De meest originele en populaire vorm van crowdfunding is gebaseerd op het principe van herkenning. Er vloeit geen geld terug naar de investeerders, maar zij ontvangen een immateriële vergoeding of beloning voor hun deelname. Dit kan het prototype zijn van het gefinancierde product of de dienst, maar ook een speciaal bedankje. Deze vorm van crowdfunding wordt ook vaak ingezet als marketingtool om media-aandacht te wekken voor een innovatief product of dienst en om achterban aan het bedrijf te binden.

Op aandelen gebaseerde crowdfunding / crowdfunding

Omdat de geldverstrekker een financiële tegenprestatie ontvangt, wordt deze variant ook wel crowd investing genoemd. Dit is een vorm van eigenvermogensfinanciering waarmee de investeerder een belang in het bedrijf verwerft via winstbewijzen, aandelen of stille deelneming. Hij of zij ontvangt een vast of prestatiegebonden bedrag, bijvoorbeeld in de vorm van een jaarlijkse winstuitkering of dividend, en profiteert daarmee van de stijgende bedrijfswaarde.
Crowdinvesting is dan ook bijzonder wijdverbreid in de vroege fase financiering van start-ups of innovatieprojecten waarin ondernemersgroei centraal staat.

Crowdfunding / crowdlending op basis van leningen

Bij crowdlending vertegenwoordigt de investering een soort lening die het bedrijf onder afgesproken voorwaarden terugbetaalt. De geldverstrekker ontvangt dus rente in ruil voor zijn geïnvesteerde vermogen. Hoe hoger het risico van wanbetaling voor de belegger, hoe hoger de rente.
Crowdlending kan zowel plaatsvinden tussen particulieren (peer-to-peer kredietverlening) als tussen particulieren en bedrijven (peer-to-business kredietverlening). De kredietwaardigheidscontrole wordt veelal uitgevoerd via onafhankelijke platforms of instituten.

Crowdfunding op basis van donaties

In deze variant staat het beschikbaar gestelde kapitaal gelijk aan een schenking. De investeerder steunt het project omdat hij iets goeds wil doen en er niets voor terug krijgt. Dit is meestal hoe sociale, artistieke of liefdadigheidsprojecten worden gefinancierd.
Hoe crowdfunding werkt voor bedrijven
Bij crowdfundingprojecten reikt het bedrijf de hand naar het grote publiek om te voldoen aan de vooraf bepaalde kapitaalvereisten. Dit gebeurt bij voorkeur via speciale platforms op internet om zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen te bereiken.
Met relatief weinig inspanning kan een campagne worden gestart die flexibel en goedkoop voor het benodigde budget zorgt – zonder ingewikkelde bureaucratie.
De donateurs bepalen zelf het bedrag van hun investering, waardoor hun risico navenant laag blijft. Crowdfunding is dus ook een unieke kans voor particulieren met een gemiddeld inkomen om deel te nemen aan interessante projecten en ideeën naargelang hun financiële mogelijkheden.
Voor het bedrijf betekent dit niet alleen aanzienlijk meer potentiële investeerders voor het project, maar ook de mogelijkheid om fondsen te werven, zelfs wanneer de vooruitzichten voor conventionele financiering beperkt zijn. Dit betekent dat crowdfunding vooral interessant is als het idee niet via de conventionele route via investeerders, subsidies of banken kan worden gerealiseerd.
Daarnaast hebben de donateurs meestal geen zeggenschap over crowdfunding – het bedrijf behoudt de volledige keuzevrijheid, al is er een zekere afhankelijkheid van het gekozen platform.