Wat is een loonstrookje?

De loonstrook wordt elke maand aan de werknemers verstrekt en geeft de verdiensten voor deze periode weer.

Het loonstrookje, die door de salarisadministratie wordt gemaakt, geeft medewerkers een overzicht van het brutosalaris, eventuele overige salariscomponenten en belastingen en inhoudingen voor de sociale verzekeringen, die uiteindelijk leiden tot het nettosalaris dat wordt uitbetaald.

De handelsregelgeving regelt de verplichting voor bedrijven om hun werknemers een loonstrook in tekstvorm te verstrekken. Samen met het salaris – aan het einde van de maand of in het midden van de maand – wordt de betaling cashless op de rekening gestort en tegelijkertijd wordt het afschrift per post verzonden.

Werknemers kunnen op de loonlijst zien hoeveel inkomstenbelasting, kerkbelasting, solidariteitstoeslag en sociale premies worden betaald voor pensioen-, werkloosheids-, ziektekosten- en langdurige zorgverzekeringen. U heeft het document ook nodig bij het indienen van uw belastingaangifte, het zoeken van een appartement of het verstrekken van een lening bij de bank.

Inhoud van een loonstrook

Veel medewerkers maken geen gebruik van de controlemogelijkheid die een loonstrook met zich meebrengt. Het moet alle relevante informatie over het boekjaar en de samenstelling van de inkomsten bevatten. Waaronder:

De hoogte van het brutoloon
Hoogte toeslagen en toeslagen
Overige beloning
Soort en bedrag van de inhoudingen
Voorafgaande betalingen
vorderingen

Met name de gedetailleerde informatie over de afzonderlijke salariscomponenten en de toeslagen en inhoudingen is van belang. Deze omvatten geldelijke voordelen of kapitaalopbouwende voordelen. Ook moet duidelijk zijn of de betalingen eenmalig zijn of een korting.

Loonfactoren

Waarschijnlijk de belangrijkste informatie op de loonstrook voor werknemers: het bedrag van het nettoloon, dat aan het einde op je eigen rekening wordt bijgeschreven. Hoe hoog dit uiteindelijk wordt, hangt af van tal van variabelen. Het uitgangspunt is het onderhandelde brutosalaris – hoeveel er overblijft wordt bepaald door o.a. deze punten:

inkomstenbelasting

Werknemers betalen loonbelasting – de hoogte van deze belasting is gebaseerd op het inkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de belastingdruk. Daarnaast beslist de belastingklasse door middel van verschillende vrijstellingen over de hoogte van de aftrekposten.

Sociale verzekering

De verschuldigde sociale premies worden ook rechtstreeks ingehouden op het brutoloon op de loonstrook. Al met al kunnen deze het nettobedrag met bijna 20 procent verminderen.

Weggooien of bewaren?

Strikt genomen bent u niet verplicht uw loonstrookjes te bewaren, zeker niet omdat u een bewijs heeft dat u met de elektronische kaart van de inkomstenbelasting hebt gewerkt. Toch adviseren experts om loonstroken, arbeidsovereenkomsten en bewijs van pensioenverzekering in ieder geval tot aan je pensioen te bewaren. De gegevens worden ook geback-upt bij de pensioenverzekeringsmaatschappij, maar u kunt nog steeds op veilig spelen. Studiebewijzen dienen overigens ook zo lang te worden gearchiveerd.

1 gedachte over “Wat is een loonstrookje?”

Plaats een reactie